Wiele osób, a zwłaszcza właścicieli firm, zastanawia się nad takim rozwiązaniem jak leasing pojazdów lub urządzeń firmowych. Takie osoby muszą przede wszystkimi się zastanowić przed wyborem jednego z dwóch rozwiązań, jakie mają do wyboru: leasing czy kredyt?

Trzeba pamiętać, że kredyt jest zdecydowanie łatwiej dostępny, natomiast leasing operacyjny niesie korzyści finansowe. Najważniejsza różnica przy tych dwóch opcjach finansowania zakupu środków trwałych to sposób rozliczania podatku VAT. W przypadku kredytu  należny podatek jest naliczany przez urząd skarbowy od razu od całej wartości samochodu, natomiast w przypadku leasingu podatek ten naliczany jest przez cały okres trwania umowy. Najczęściej w rozbiciu na miesięczne stosunkowo niskie raty.

To nie koniec. Jeśli zdecydujemy się na leasing operacyjny korzyści finansowe są również inne. Dotyczą również rozliczenia podatku dochodowego. Wydaje się, że największą z korzyści jest to, że w przypadku leasingu operacyjnego samochodów osobowych to koszta leasingu stanowią w całości koszty uzyskania przychodów. Dotyczy to również umów leasingu samochodów osobowych o wartości przekraczającej równowartość 20 000 euro. Bardzo ważne jest to, żeby pamiętać, że przepisy te dotyczą tylko formy leasingu operacyjnego. Nie obejmują więc umów, które opierają się na tak zwanym leasingu finansowym. W praktyce jednak zdecydowana większość umów zawieranych przez leasingobiorców z bankami lub innymi firmami świadczącymi usługi leasingowe dotyczy leasingu operacyjnego.

Kolejny przykład na leasing operacyjny i korzyści finansowe, jakie z niego wynikają jest skrócenie okresu, w którym wartość samochodu zostanie w całości zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Co do zasady w przypadku zakupu samochodów osobowych, w tym również zakupu na kredyt, ten okres wynosi 5 lat. W przypadku umowy leasingu ten okres może byc zdecydowanie krótszy. Przepisy bowiem dopuszczają bowiem zawarcie umowy leasing na okres stanowiący nie mniej niż 40% normatywnego okresu amortyzacji. Oznacza to, że nawet w przypadku umowy na 30 miesięcy można przez cały okres trwania umowy zaliczyć całą wartość tego samochodu osobowego do kosztów uzyskania przychodu.

Jak widać leasing operacyjny pozwala na liczne korzyści finansowe osobom, które zdecydują się na takie rozwiązanie. Jest to rozwiązanie trudniej dostępne niż na przykład kredyt bankowy, ale korzyści finansowe, jakie ze sobą niesie to rozwiązanie powoduje, że właściciele firm coraz częściej decydują się na leasing operacyjny.