Jak inwestować z zyskiem dzięki Storytel

Biorąc pod uwagę obecną sytuację społeczną, finansową i polityczną naszego kraju, wielu ludzi zaczyna wątpić w instytucje państwowe, a co za tym idzie, podważa możliwość uzyskania godziwej emerytury w przyszłości. Pomysły na oszczędzanie rosną ostatnimi czasy, jak wieżowce w Katarze, ale – jak to często bywa w świecie finansów – nie wszystkie idee są godne […]

Badanie sprawozdań finansowych – na czym to polega

Badanie sprawozdań finansowych odbywa się zawsze zgodnie według zasad obowiązującego prawa, przy ich sprawdzaniu biegły rewident ma za zadanie zgłosić pisemną opinię – zawierającą również raport uzupełniający – czy sprawozdanie, które jest poddane badaniu posiada status zgodnego z zasadami rachunkowości oraz czy w sposób prawidłowy i rzetelny przedstawia sytuację finansową danej organizacji i wynik finansowy. […]