Badanie sprawozdań finansowych – na czym to polega

Badanie sprawozdań finansowych odbywa się zawsze zgodnie według zasad obowiązującego prawa, przy ich sprawdzaniu biegły rewident ma za zadanie zgłosić pisemną opinię – zawierającą również raport uzupełniający – czy sprawozdanie, które jest poddane badaniu posiada status zgodnego z zasadami rachunkowości oraz czy w sposób prawidłowy i rzetelny przedstawia sytuację finansową danej organizacji i wynik finansowy. […]