Kwota wolna od podatku jest to suma rocznych dochodów, które nie podlegają opodatkowaniu. W roku 2019 kształtuje się ona na poziomie 8000 zł w skali rocznej. Rok wcześniej obowiązywała kwota osiągająca wartość 6,6 tysięcy złotych. Znając wysokość tej kwoty, możemy łatwo dokonać obliczeń tak zwanej podstawy opodatkowania, od której uiszcza się na koniec roku podatkowego podatek do Urzędu Skarbowego.

Przekroczenie kwoty wolnej od podatku

Niewiele jest osób w Polsce zarabiających wyłącznie kwotę wolną od podatku. W związku z tym zdecydowana większość ludzi musi zapłacić podatek dochodowy. W tym celu trzeba określoną kwotę wyliczyć i wpisać do rocznej deklaracji podatkowej. Gdy dana osoba znajduje się w pierwszym progu podatkowym (zarobek do 85528 złotych), to zobowiązana jest uiścić 18 procent kwoty uzyskanej po odjęciu kwoty zmniejszającej podatek. W przypadku, gdy dochody są wyższe, trzeba zapłacić 32 procentowy podatek od kwoty powyżej 85528 złotych.

Obowiązek wypełnienia rocznej deklaracji do US

Złożenie deklaracji PIT stanowi bezwzględny obowiązek każdej osoby, która w danym doku podatkowym uzyskała dochody. Z danego zobowiązania zwolnione są osoby, które nie osiągnęły żadnych dochodów, a także nie prowadzą działalności gospodarczej. Podkreślić należy również fakt, że do opodatkowanych wpływów nie zalicza się zasiłków wypłacanych z ośrodków pomocy społecznej, a także alimentów.

Rozwiązania dające możliwość zapłacenia niższego podatku

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym istnieje szansa uzyskania duże go zwrotu podatku. Informacja o tym, czy uda się uzyskać pewną kwotę na swoje kont bankowe pojawia się po wypełnieniu rocznej deklaracji PIT.

W jakich sytuacjach można spodziewać się zwrotu z Urzędu Skarbowego?

  • gdy uzyskany dochód jest niższy niż kwota wolna od podatku.
  • gdy pracodawca niewłaściwe ustali zaliczkę na podatek dochodowy,
  • uzyskanie znacznych ulg podatkowych – najczęściej wykorzystywana przez podatników to ulga na dziecko, dzięki niej można znacznie obniżyć wysokość podatku należnego (o ponad 1000 złotych na jedno dziecko).

Inne ulgi podatkowe wpływające na wyższą kwotę wolną od podatku

Ulg podatkowych jest dość dużo i można korzystać z nich równocześnie. Wymienia się następujące rodzaje preferencji:

  • darowizny na cele kultu religijnego, charytatywne – organizacji pożytku publicznego, charytatywno-opiekuńcze kościelnych osób prawnych,
  • wydatki na cele rehabilitacyjne,
  • darowizny krwi oraz jej składników,
  • odliczenia do kwoty 760 złotych z tytułu użytkowania internetu,
  • wydatki na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego i inne.

Możliwość skorzystania z wielu ulg wpływa na znaczne zmniejszenie podatku. Można także uwzględnić wysokie koszty uzyskania przychodu. Wskazane rozwiązanie doprowadzi do obniżenia przychodu, dzięki czemu będzie można zastosować korzystną kwotę ograniczającą podatek. Wyższa kwota kosztów podatkowych skutkuje niższym podatkiem.

Rozliczenie dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych składa się do 30 kwietnia roku następującego po rozliczanym roku podatkowym.

Kwota wolna od podatku a Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

IKZE jest rachunkiem, na który wpływają środki na przyszłą emeryturę. Kwoty przelewane na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego mogą być odpisane od podstawy opodatkowania. W rezultacie można zapłacić niższy podatek. Co więcej, przelewy na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego łączą się z kwotą wolną od podatku. Obie opcje korzystnie pomniejszają podatek dochodowy.