Leasing, słowo zaczerpnięte z angielskiego, najcześciej kojarzone jest z motoryzacją, a głównie z samochodami. Jednakże nie dotyczy on wyłącznie tego działu. Jest to forma umowy między leasingodawcą, a leasingobiorcą, czyli jedna ze stron umowy zezwala drugiej na korzystanie z rzeczy zawartej w umowie na wyznaczony przez nią czas oraz za ustalone opłaty (spłacane w ratach). Pomimo wielu zalet leasingu należy jednak pamiętać o tym, że jest to nadal tylko i wyłącznie 'wypożyczenie’ auta, czyli wszelkie zmiany jakich chcielibyśmy dokonać w naszym nowym środku poruszania się, musimy konsultować z właścicielem. Jednakże leasing w wielu przypadkach wnosi nowe możliwości i korzyści płynące z wypożyczenia, otóż korzystający czyli leasingobiorca nie musi angażować wielkiej ilości pieniędzy w wypożyczenie, sam leasing przynosi umożliwia rozliczenie VAT i oraz podnosi korzyści podatkowe.

Leasing może objąć szerokie spektrum pojazdów, jedymi z najczęściej branych w leasing są samochody osobowe i ciężarowe. Sam leasing jest również lukratywną ofertą, ponieważ jego przedmiotami mogą być również pojazdy/urządzenia specjalistyczne, takie jak: ciągniki, koparki, walce, czy nawet łodzie. Same firmy leasingowe mają w swoich ofertach również możliwość finansowania technologii: komputerów, drukarek, a nawet mebli gastronomicznych, sprzętu medycznego, czy rolniczego. Co oczywiste nie każda firma leasingowa posiada tak rozbudowaną ofertę i zajmuje się wypożyczaniem takiej ilości zróżnicowanych przedmiotów.

Czy jednak warto brać leasing na dłuższy okres czasu? Im dłuższy czas zawarcia umowy, tym mniejsze raty, im okres krótszy tym raty wyższe. Wybierając okres przez jaki chcemy wypożyczać dany produkt, należy kierować się nie tylko indywidualnymi preferencjami, ale także należy wziąć pod uwagę, to jakimi środkami dysponujemy i czy jesteśmy pewni, że nasz dochód będzie utrzymywał się równomiernie przez okres zawarcia umowy.